SVA is een omnisportvereniging, een vereniging dus waar diverse takken van sport onder vallen. SVA staat niet voor niets voor Sport Voor Allen. In 1998 hebben we ons 25 jarig bestaan gevierd, een mijlpaal. Op 1 april 1973 zijn de gymnastiekverenigingen ZGV en ONI een fusie aangegaan, in latere jaren zijn daar de afdelingen volleybal, tennis en badminton aan toegevoegd. Voor jou betekent dit dus volop keus, een vereniging met diverse mogelijkheden, niet alleen in tak van sport maar ook in niveau.

Doelstelling van deze site is de leden van SVA en andere belangstellenden te informeren over de vereniging. Natuurlijk informatie over de geschiedenis van SVA, maar vooral zal deze site het heden van de vereniging bevatten. Informatie over trainingen en wedstrijden, toernooien, bestuur en commissies en alle andere gebeurtenissen die binnen de vereniging plaats vinden en zullen plaats vinden.