Het bestuur van de sportvereniging SVA nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op DINSDAG 24 april 2012 in HET ANKER, Kokswijk 2 te Zevenhuizen. De ledenvergadering begint om 20:00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over de voortgang van de sportvereniging SVA.

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers. In de agenda staan de openstaande vacatures. Wil je vrijwilliger bij SVA worden of wil je eerst meer weten over een vacature, neem dan contact op met Coby Holman of Rudie Kiesbrink. De contactgegevens staan onder 'Algemeen-Bestuursleden' .

Komt allen!!

Namens het bestuur van SVA,

Coby Holman
Rudie Kiesbrink

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
 4. Jaarverslagen commissies en Dagelijks Bestuur SVA 2011
 5. Financieel jaarverslag 2011
 6. Contributie - Het bestuur wil voorstellen om dit jaar de contributie niet te verhogen
 7. Aftreden bestuursleden - Er treden geen bestuursleden af
 8. Bestuursverkiezingen
  • Dagelijks bestuur – vacature voorzitter
  • Dagelijks bestuur – vacature secretaris
 9. Afscheid en benoeming commissieleden
  • Er zijn geen wijzigingen bij de commissieleden
  • Tenniscommissie – vacature voorzitter
  • Tenniscommissie – vacature lid
 10. Rondvraag
 11. Sluiting