Op dinsdag 19 april was de algemene ledenvergadering van SVA in de Sparta Kantine. Nadat iedereen een kop koffie en plak cake heeft gekregen opent voorzitter Peter de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn 12 aanwezigen en speciaal welkom voor Harmannes en Henk namens het MFC.

We krijgen een presentatie over het MFC met hierin een virtuele tour door het nieuw te realiseren MFC. De noodzaak en de diverse doorlopen fases worden met ons doorgenomen. Tot slot nog overeenkomst met SVA en het MFC. Voorwaarden van onze deelname worden besproken. Ondanks de hogere kosten van de zaalhuur, weegt dit niet op ten opzichte van de voordelen. Van de 12, zijn er 11 stemmen voor deelname aan MFC en slechts 1 tegen. Bestuur zal afspraak maken om samenwerking te ondertekenen.

De notulen van 18 april 2017 worden doorgenomen en goedgekeurd.

De reden voor verhuizing van de tennisbanen wordt toegelicht een we krijgen een voorbeeld te zien van de nieuwe situatie. Verzoek is ingediend bij de gemeente. Verwachting is dat in de zomer van 2019 de nieuwe velden gerealiseerd zijn als de gemeente akkoord gaat. Veel praktische zaken zullen ongewijzigd blijven. Grote voordeel is kostenverlaging en het gebruik van de kantine en kleedkamers. En straks met MFC een mooie centrale plek. Nadelen zijn wat minder parkeerruimte en wellicht paar keer per jaar het niet beschikbaar zijn van de tennisvelden. Wederom zijn 11 van de aanwezigen positief en 1 negatief. Dus merendeel ziet een verhuizing naar Sparta zitten.

Vervolgens worden alle jaarverslagen doorgenomen, die van gymnastiek, tennis, badminton en volleybal. Deze worden binnenkort ook op de site geplaatst.

Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen. Hierover zijn geen vragen. De kascontroleurs: Sigrid Veenhuizen en Johan van der Wal verlenen de penningmeester decharge.

Voorstel contributieverhoging 2,0 %. Toegelicht wordt dat de kosten van o.a. de bonden en zaalhuur zijn gestegen. Hierom zijn wij als bestuur genoodzaakt een 2,0 % te verhoging door te voeren. Als omni-vereniging worden lasten en inkomsten verdeeld. De contributieverhoging van 2,0 % wordt aangenomen, 10 leden zijn voor en 2 leden hebben tegen gestemd.

Coby Holman wordt opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar als bestuurslid voor ledenadministratie en penningmeester. Voor secretaris activiteiten worden nieuw bestuurslid gezocht. Voor tenniscommissie zijn er 3 nieuwe leden, te weten Tineke Roede, Roely Venekamp en Johan van der Wal. In de volleybalcommissie wordt Bartje Louters benoemd.

Tijdens de rondvraag geeft de tenniscommissie aan al druk bezig te zijn met sponsorplan. Eerste hoofdsponsor is een feit. Picknickbanken zullen van deze gelden worden besteld. Voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.


Wij gebruiken alleen cookies voor een goede werking van onze website. Wil je meer weten over ons privacy beleid, bekijk dan onze privacy verklaring.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk