Het lidmaatschap van SVA loopt per jaar. Voor de afdeling tennis loopt het lidmaatschap van 1 januari tot en met 31 december (kalenderjaar). Voor de overige afdelingen loopt het lidmaatschap van 1 juli tot en met 30 juni (schooljaar). 

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts aan het einde van het seizoen, met een minimale opzegtermijn van 1 maand. Bij de afdeling tennis moet de afmelding dus vóór 1 december ontvangen zijn, bij de overige afdelingen moet de afmelding binnen zijn vóór 1 juni.

Beëindiging kan alleen schriftelijk via e-mail of de post:

Ledenadministratie SVA
Coby Holman
Molenweg 8
9354 BN Zevenhuizen Gn