Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
 4. Jaarverslagen commissies en Dagelijks Bestuur SVA 2013
 5. Financieel jaarverslag 2013
 6. Voorstel contributie verhoging
 7. Aftreden bestuursleden
  • Dagelijks bestuur – afscheid Rudie Kiesbrink – penningmeester
 8. Bestuursverkiezingen
  • Dagelijks bestuur – benoeming Nynke van der Velde als algemeen bestuurslid
  • Dagelijks bestuur – vacature penningmeester
 9. Afscheid en benoeming commissieleden
  • Gymcommissie – afscheid Roely Venekamp
  • Gymcommissie – afscheid Ingrid Ros
  • Gymcommissie – benoeming Nynke van der Velde
  • Gymcommissie – vacature commissielid
  • Tenniscommissie – afscheid Dies Verschuure
  • Tenniscommissie – vacature voorzitter
  • Tenniscommissie – vacature commissielid onderhoud
 10. Discussie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
 4. Financieel jaarverslag 2013
 5. Contributie turnen
 6. Bestuursverkiezingen
  • Dagelijks bestuur – vacature penningmeester
 7. Benoeming commissieleden
  • Gymcommissie – vacature commissielid
  • Tenniscommissie – vacature voorzitter
  • Tenniscommissie – vacature commissielid onderhoud
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Over 2 jaar kan je in Zevenhuizen alleen nog maar voetballen

Beste leden,

Is het inderdaad zo dat je over 2 jaar een kaalslag hebt aan sociale voorzieningen, minder interesse in sport, minder vrijwilligers en in dat geval alleen nog maar kan voetballen in Zevenhuizen? Die kans wordt steeds groter; de gemeente bezuinigt op voorzieningen en verhoogt tarieven ook tijdens de crisis, veelal zijn vrijwilligersfuncties in verenigingen onvervulbaar en is er minder aanwas in nieuwe leden.

Daarom wil het bestuur U uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op

DINSDAG 22 april 2014

in

HET ANKER,

Kokswijk 2 te Zevenhuizen.

De ledenvergadering begint om 20:00 uur. De agenda van de ledenvergadering is bijgevoegd. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over de voortgang van de sportvereniging SVA.

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers. In de agenda staan de openstaande vacatures. Wil je vrijwilliger bij SVA worden of wil je eerst meer weten over een vacature, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De contactgegevens staan op onze website www.sva-zevenhuizen.nl.
Komt allen!!

Namens het bestuur van SVA,

Peter Slik
Jeroen Unger
Coby Holman
Rudie Kiesbrink

Beste leden,

Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 22 april 2014 is er geen akkoord gekomen op het financieel jaarverslag 2013. Het is een financieel slecht jaar voor SVA geweest, en er waren veel vragen over het financieel jaarverslag die niet direct beantwoord kunnen worden. In de afgelopen weken is het bestuur bezig geweest om de onduidelijkheden op te lossen en de kosten op de juiste afdelingen te laten boeken. Het resultaat is een verbeterd financieel jaarverslag van 2013.

Vorig jaar is het aantal lesuren voor turnen op de dinsdag verhoogd van 2 uur naar 2,5 uur. Omdat dit tijdens het lopende lesjaar is ingevoerd heeft SVA de contributie voor het lopende jaar niet gewijzigd. Met ingang van het komende lesjaar wil het bestuur dit extra halve uur wel in rekening gaan brengen. Tevens heeft het bestuur besloten om de contributie voor turnen niet meer in lesdagen maar in uren aan te geven. Dit heeft geleid in een nieuw contributieoverzicht voor turnen.

Daarom wil het bestuur U uitnodigen voor een extra ledenvergadering. De extra ledenvergadering vindt plaats op

DINSDAG 27 mei 2014

in

HET ANKER,

Kokswijk 2 te Zevenhuizen.

De ledenvergadering begint om 20:00 uur. De agenda van de ledenvergadering is bijgevoegd. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over de voortgang van de sportvereniging SVA.

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers. In de agenda staan de openstaande vacatures. Wil je vrijwilliger bij SVA worden of wil je eerst meer weten over een vacature, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De contactgegevens staan op onze website www.sva-zevenhuizen.nl.
Komt allen!!

Namens het bestuur van SVA,

Peter Slik
Coby Holman
Nynke van der Velde

Wij gebruiken alleen cookies voor een goede werking van onze website. Wil je meer weten over ons privacy beleid, bekijk dan onze privacy verklaring.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk